ฐานข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
 • paphaday@nu.ac.th
SOC 201 งานพัสดุ 055-96-1919
 • pongsakornb@nu.ac.th
SOC 201 งานพัสดุ 055-96-1919
 • chotikal@nu.ac.th
SOC 201 งานพัสดุ 055-96-1919
 • kamonratf@nu.ac.th
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1922
 • kritthanet@gmail.com
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1909
 • pacharawattn@nu.ac.th
SOC 201-2 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1922
 • pornnapattraw@nu.ac.th
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1926
 • monthonch@nu.ac.th
SOC 100 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1916
 • muttikal@nu.ac.th
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1926
 • sakowruds@nu.ac.th
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1910
 • sutthisakk@nu.ac.th
SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1923
 • somyingp@nu.ac.th
SOC 201 งานการเงิน 055-96-1918
 • rattanaw@nu.ac.th
SOC 201 งานการเงิน 055-96-1918
 • chinnawata@nu.ac.th
SOC 100 งานอำนวยการ 055-96-1917
SOC 101 งานอำนวยการ 055-96-1915
 • pitakpongm@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1923
 • wanamalind@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1925
 • weerayutd@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1915
 • somnukss16@gmail.com
SOC 100 งานอำนวยการ 055-96-1917
 • phoapans@hotmail.com
SOC 401 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1998
 • jirapornse@nu.ac.th
SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1977
 • klaowhana@gmail.com
SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1943
 • suchadac@nu.ac.th
SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1962
 • jirapornph@nu.ac.th
SOC 201 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-1912
 • nopphamata@nu.ac.th
SOC 201 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-1924
 • nawanuchch@nu.ac.th
ห้องอ่านหนังสือ ชั่น 1 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-1913
 • nuntarukp@nu.ac.th
SOC 201 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-8674
 • pharadeea@nu.ac.th
SOC 201 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-1924
 • phasharak@nu.ac.th
SOC 201 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 055-96-1911
 • sirapatr@nu.ac.th
SOC 201 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 055-96-1911
 • kampholk@nu.ac.th
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1920
 • thatsanici@nu.ac.th
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1921
 • bussayabhandak@nu.ac.th
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1920
 • piyapap@nu.ac.th
 • snowblack_p@hotmail.com
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1920
 • pornpaveek@nu.ac.th
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1921
 • totoekun@hotmail.com
SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1921
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร