ฐานข้อมูลบุคคล

แยกตามภาควิชา/งาน

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
  • chinnawata@nu.ac.th
SOC 100 งานอำนวยการ 055-96-1917
SOC 101 งานอำนวยการ 055-96-1915
  • pitakpongm@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1923
  • wanamalind@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1925
  • weerayutd@nu.ac.th
SOC 201 งานอำนวยการ 055-96-1915
  • somnukss16@gmail.com
SOC 100 งานอำนวยการ 055-96-1917
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร