ฐานข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
SOC 304-2 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2227
SOC 303-2 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2223
SOC 303-1 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2224
 • chuthaporns@nu.ac.th
SOC 311-4 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2220
 • natthineep@nu.ac.th
SOC 303-5 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2226
 • napisaw@nu.ac.th
SOC 303-3 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2222
 • pongsirak@nu.ac.th
SOC 311-1 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-1964
 • atitpo@nu.ac.th
SOC 206-6 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-1905
 • jutamanees@gmail.com
SOC 404-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1996
 • channawootc@nu.ac.th
SOC 402-3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1998
 • darink@nu.ac.th
SOC 402-1 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1979
 • dhiwakornk@nu.ac.th
SOC 403-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1990
 • nithi27@yahoo.com
SOC 403-1 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1985
 • puangchonu@nu.ac.th
SOC 4042 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1992
 • polladad@nu.ac.th
SOC 402-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1983
 • nrotarip@hotmail.com
SOC 402-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1984
 • watcharabon@yahoo.com
SOC 404-1 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1991
 • watcharapols@nu.ac.th
SOC 404-3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1993
 • wanlapats@hotmail.com
SOC 402-2 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1906
 • weeraw@nu.ac.th
SOC 404-4 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1994
 • wuttikornc@yahoo.com
SOC 403-2 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1986
 • siwapornc@nu.ac.th
SOC 404-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1995
 • sonn@nu.ac.th
SOC 403-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1989
 • soparat@hotmail.com
SOC 403-3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1987
 • kammales007@hotmail.com
SOC 304-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-4134
 • gwyntorn@gmail.com
SOC 304-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1947
SOC 309-5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1952
SOC 303-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1958
 • chamaipornk@nu.ac.th
SOC 310-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1954
 • thanidab@nu.ac.th
SOC 310-2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1962
SOC 303-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1982
 • busarinl@nu.ac.th
SOC 310-5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1960
 • parinyas_nu@yahoo.com
SOC 309-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1948
 • pattamananp@nu.ac.th
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1956
 • patcharins@nu.ac.th
SOC 309-3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1950
 • phitsanua@nu.ac.th
SOC 310-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1957
SOC 309-2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1949
 • rudklawp@nu.ac.th
SOC 310-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1959
 • supasitt@nu.ac.th
SOC 304-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1945
 • achariyach@nu.ac.th
SOC 309-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1913
 • tomistom@hotmail.com
SOC 309-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1962
 • saowalukl@nu.ac.th
SOC 304-3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1946
 • chanida.prompayak@gmail.com
SOC 408-3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1936
 • chaipongs@nu.ac.th
SOC 410-5 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1941
SOC 408-2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1934
 • darunees@nu.ac.th
SOC 409-2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1938
 • davisakd.puaksom@gmail.com
SOC 408-1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-2203
 • thiwapornj@nu.ac.th
SOC 409-1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1937
 • paweenab@nu.ac.th
SOC 409-4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1932
 • ajtop_1@hotmail.com
SOC 410-6 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1200
 • supanneek@nu.ac.th
SOC 409-5 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1935
 • udomporn74@gmail.com
SOC 409-3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-2199
 • kantabhata@nu.ac.th
SOC 312-2 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1970
 • nattaporno@nu.ac.th
SOC 312-3 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1971
 • npsychopedia@hotmail.co.th
SOC 311-6 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-2158
 • puttithadad@nu.ac.th
SOC 312-6 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1902
SOC 311-3 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1966
 • psy-pop@hotmail.com
SOC 312-4 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1972
 • phetchareeboonsiri@gmail.com
SOC 311-2 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1965
 • sangdaow@nu.ac.th
SOC 312-5 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1973
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร