ความเห็นล่าสุด

    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร      99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    Tel 055 96 1924 (หน่วยพัฒนาคุณภาพฯ)     Tel 055 96 1900 (หน่วยะสารบรรณ)
    Tel 055 96 1999 (หน่วยบุคคล)
    Tel 055 96 1920 (งานบริการการศึกษา)      Fax 055 96 1900
    e-Mail : socialsci@nu.ac.th     Facebook : socialscinu

  เวลาราชการ: 8:30 am - 16:30 pm
  หยุด: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  Copyright 2021 Social Science ©  All Rights Reserved