• หมายเลขติดต่อ

หน่วยพัฒนาคุณภาพฯ : 055 96 1924
โทรสาร : 055 96 1900

  • ที่อยู่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • อีเมล

หน่วยพัฒนาคุณภาพฯ : qasocsci@nu.ac.th
คณะสังคมศาสตร์ : socialsci@nu.ac.th